TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

Sanacija krova kod izgrađenog potkrovlja

Sanacija krova može biti realizovana brzo i efikasno sa Tondach krovopokrivačem. Kod sanacije krova od spolja, unutrašnji završni sloj može da ostane. 

5 jednostavnih koraka do divnog i energetski efikasnog krova:

1. Zatečeno stanje
Neophodna je sanacija krova, jer postojeći krov više ne ispunjava optimalno zaštitnu funkciju odn. postoji samo minimalna izolacija.

 

2. Uklanjanje krovnog pokrivača
U 2. koraku se vrši odnošenje starog krovnog pokrivača i krovnih letvi. Neka profesionalac ukloni postojeći stari krovni pokrivač a po potrebi profesionalno otkloni i otpad. 

 

3. Montaža parne brane sa promenljivim difuzionim otporom
U 3. koraku Tondach Dasatop parna prepreka sa promenljivim difuzionim otporom, Sub(ispod) ili Top(iznad), postavlja se na rogove i ugrađuje se toplotna izolacija. Postavljena parna brana štiti optimalno od oštećenja zbog vlage.

 

4. Montaža krovnog pokrivača
U 4. koraku izrađuje se drugi sloj krova – potkonstrukcija. Izrada potkonstrukcije (sa ili bez podaščavanja) se vrši Tondach krovnim folijama (S, K ili Twin Power) koje po zahtevima ne propuštaju kišu, vetar ni vazduh.

 

5. Pokrivanje krova Tondach crepom
Nakon postavljanja kontra letve za ventilaciju krovnog pokrivača postavljaju se krovne letve. Sada se može obaviti pokrivanje krova željenim Tondach proizvodom. Raznovrsnost proizvoda Tondach omogućuje brzu i efikasnu sanaciju krova. Više od 25 boja: od prirodno crvene, mat do sjajne.