TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

Šta ukazuje na neophodnost sanacije krova?

Kako mogu kao laik utvrditi da li je potrebna sanacija krova?

Spolja:

Vizuelno ili pomoću nekog optičkog pomagala može se utvrditi da li je pokrivni materijal na krovu pomeren. Proverite da li se na tlu nalaze komadići konstrukcionih delova ili crepova.

Unutra:
Ukoliko ne postoji potkonstrukcija na tavanu možete videti da li prodire svetlo u njega. Proverite da li ima trulih letvi ili rogova, i da li ima mrlja na donjoj strani krova odn. da li se pojavljuju mrlje od vlage kada pada kiša.

Sa potkonstrukcijom:
Moguće je da voda probija ispod potkonstrukcije.

Dalja kontrola:
Posavetujte se sa krovopokrivačem.

 

Mislite pravovremeno na sanaciju krova.