TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

Opterećenje snegom, zaustavljanje snega

Zimi, pod uticajem temperatura ispod 0 C kapi vode se kristališu,i tako padaju u vidu snega.Pod uticajem niskih temperatura i krovni pokrivač se hladi, i sneg koji pada prianja na krov.Dok je hladno i dok pada sneg, može se od njega stvoriti značajan snežni sloj na krovu , koji dodatno bitno opretećeuje krov.Neposredno iznad krovnog pokrivača može se stvoriti sloj od 10-20 cm debelog leda, delimično zbog niskih temperatura u tavanu ispod krovnog pokrivača, a delimično zbog termoizolacionih svojstava snega.

Kada se promene vremenske prilike, i otpočne topljenje, na tavanu se isto povišava temperatura, što utiče i na zagrevanje krovnog pokrivača.Pod uticajem više spoljne temperature stvara se vodeni sloj između krova i snežnog pokrivača.Voda predstavlja idealnu kliznu površinu za krovni pokrivač, i tako se-ako ne naiđe na neku prepreku-celokupna količina snega poput lavine survava na zemlju.

Da se to ne bi desilo, potrebno je postaviti crepove-snegobrane, ili metalne snegobrane.Snegobrani u stvari seku snežnu masu na režnjeve koji kasnije u manjim komadima padaju na zemlju.Ukoliko želimo da u potpunosti sprečimo padanje snežnih naslaga sa krova na prolaznike nužno je postaviti dopunske sisteme za hvatanje snega( rešetke za sneg).

Detaljna uputstva za postavljanje snegobrana potražite u informacijama o primeni naših proizvoda.