TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

Menadžment

 

 

 

 

 

Uprava "Potisje Kanjiža" a.d. Kanjiža

 

 

Ištvan Jenei
Generalni direktor "Potisje Kanjiža" a.d. Kanjiža
tel.:+381 (24) 873 303 lok.:102
fax.:+381 (24) 873 233
email: istvan.jenei@tondach.rs

 

 

Ilona Pajić
Rukovodilac proizvodnje "Potisje Kanjiža" a.d. Kanjiža
tel.:+381 (24) 873 303 lok.:271
fax.:+381 (24) 873 233
email: ilona.pajic@tondach.rs

Zlatomir Milošev 
Rukovodilac finansija "Potisje Kanjiža" a.d. Kanjiža
tel.:+381 (24) 873 303 lok.:208
fax.:+381 (24) 873 233
email: zlatomir.milosev@tondach.rs

 

 

Ivan Vujisić
Rukovodilac prodaje i marketinga "Potisje Kanjiža" a.d. Kanjiža
tel.:+381 (24) 873 303 lok.:279
fax.:+381 (24) 873 306
email: ivan.vujisic@tondach.rs