TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

Rücknahme von TONDACH® Produkten

Principijelno isporučena roba se ne uzima natrag. Uzimanje proizvoda natrag u izuzetnim slučajevima je moguće samo u roku od 3 meseca od isporuke i samo posle pismenog usklađivanja sa nadležnim TONDACH® stručnim savetnikom. Vraćanje robe se može obaviti samo posle pismene potvrde od TONDACH®-a odgovarajućim formularom za vraćanje robe. 

Generalno, uzimaju se natrag samo materijali koji su skoro novi i ponovo se mogu prodati u potpunim jedinicama pakovanja iz aktuelnog cenovnika. Ne uzimaju se natrag rasprodati ostaci robe, specijalne boje i specijalni proizvodi.

Ovde možete skinuti naš Tondach formular za vraćanje robe

Popunjen formular pošaljite našoj internoj službi prodaje. 

Za pitanja u vezi vraćanja robe ili formulara za vraćanje robe Vaš stručni savetnik ili Vaš saradnik u internoj službi prodaje rado stoji na raspolaganju.

Tondach osobe za kontakt rado Vam stoje na raspolaganju.